Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Szacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe dla realizacji zadania pn. „Ekspertyza ze względu na przekroczenie okresu zakładanej eksploatacji wraz z oceną możliwości dalszej eksploatacji na kolejne 50 lat”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.22 782 30 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  Rozeznanie rynku
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.07.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  31.07.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe dla realizacji zadania pn. „Ekspertyza ze względu na przekroczenie okresu zakładanej eksploatacji wraz z oceną możliwości dalszej eksploatacji na kolejne 50 lat”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami.

Informacje dodatkowe

Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy przesłać na załączonym formularzu w formie podpisanego skanu Formularza wyceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry