Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części – Zakres 1

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.37.2023.ZP.JP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  29.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.08.2023 10:30
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części – Zakres 1"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:
-    Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ,
-     Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ

Warunki realizacji umowy

Określono w projektowanych postanowieniach umowy  

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.08.2023 10:05:56
 • Joanna Pniewska

 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 • 29.08.2023 14:12:18
 • Joanna Pniewska

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 06.09.2023 15:39:54
 • Joanna Pniewska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2.
 • 22.09.2023 13:44:44
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1
 • 25.09.2023 14:52:35
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 7
 • 25.09.2023 15:02:38
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3
 • 29.09.2023 15:25:07
 • Joanna Pniewska

 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 9.
 • 04.10.2023 14:03:31
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6
 • 04.10.2023 14:14:12
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 5
 • 17.10.2023 15:02:15
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4
 • 18.10.2023 15:02:40
 • Joanna Pniewska

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 (sprostowanie)
 • 01.12.2023 09:07:49
 • Joanna Pniewska

 • wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry