Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17191,Utrzymanie-ciekow-i-kanalow-na-terenie-RZGW-w-Gdansku-w-podziale-na-czesci-Zakre.html
2024-02-26, 12:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części- Zakres 2

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326 18 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.38.2023.ZP.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  02.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części – Zakres 2”

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 - Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez NW Grudziądz – obiekt 2.

Część 2 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Część 3 - Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Świecie, obejmującego cieki: Kanał Szlachta, Struga Lubiki, Brzezianek

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1.1-1.3 do SWZ,
 • Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.10.2023 13:24:33
 • Aleksandra Sowa

 • W dniu 29.08.2023 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

BIG MACHINERY

Azaliowa 2
86-302 Mały Rudnik

Drew-Kos Dariusz Różycki

Chojnicka 57a
89-500 Tuchola

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.