Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17193,Usuwanie-tam-bobrowych-na-terenie-dzialania-Zarzadu-Zlewni-w-Sieradzu.html
14.06.2024, 04:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.44.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na rozbiórce tam bobrowych w korytach rzek i kanałów wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego, uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów.

Rozbiórka tam bobrowych i zatorów wraz z zagospodarowaniem obejmuje:

 • wydobycie elementów przetamowania z koryta,
 • przemieszczenie wydobytego materiału drzewnego poza koryto, złożenie w stosy poza obszar przetamowania,
 • mechaniczne/ręczne usunięcie materiału ziemistego (namuł, piasek) z koryta w obrębie przetamowań,
 • wbudowanie i rozplantowanie wydobytego materiału ziemistego na skarpach w miejscu powstałych ubytków lub wzdłuż krawędzi rzeki/kanału,
 • segregacja pozyskanych odpadów pozyskanych z rozbiórki przetamowań wraz z wywozem,
 • uporządkowanie terenu w obrębie koryta oraz terenu przyległego

Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  wykazał, iż będzie dysponował urządzeniami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:

 • min. 1 ciągnikiem z przyczepą rolniczą,
 • min. 1 rębakiem do gałęzi.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

na część 1 –    24 600,00 zł

na część 2 –    12 300,00 zł

na część 3 –    17 220,00 zł

na część 4 –    19 680,00 zł

na część 5 –    23 363,24 zł

na część 6 –    30 750,00 zł

na część 7 –    43 050,00 zł

na część 8 –    14 756,31 zł

na część 9 –    44 280,00 zł

na część 10  –   9 824,63 zł

na część 11  – 10 086,00 zł

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.08.2023 12:05:53
 • Mariola Jeziorska

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 15.11.2023 07:31:35
 • Mariola Jeziorska

 • Zakończenie postępowania na Platformie zakupowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DARIUSZ RYL R-mel

Emilii Sczanieckiej 5 /21
93-342 Łódź

F.U.H.JOTEM 2 MAŁGORZATA BĄTOREK

WILLOWA 7
42-421 ZDÓW

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Józef Olszewski

Topolowa 50
98-275 Brzeźnio

Marcin Augustyniak BUD-MAR

Kasztańska 32
98-354 Radoszewice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.