Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie wałów opryskiem przed szkodami wyrządzanymi przez dziki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.126284247
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.381.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  02.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych przed szkodami wyrządzanymi przez dziki. Dodatkowo zabezpieczenie to zatrzyma migrację zakażonych  dzików na teren województwa świętokrzyskiego ze strefy objętej zakażeniem ASF w województwie podkarpackim.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywały zabieg opryskiem posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji usługi posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Określa zał. nr. 1 - wzór umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi kurierskie

Ożarowska 63
27-600 Sandomierz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry