Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy opon oraz felg do samochodów i pojazdów dla jednostek PGW Wody Polskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.41.2023.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  01.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy opon oraz felg do samochodów i pojazdów dla jednostek PGW Wody Polskie”
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia  zawierają: 
Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr 1 do SWZ,  
Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 4 do SWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 
Część nr 1 - Dostawa opon oraz felg do samochodów dla RZGW w Bydgoszczy; 
Część nr 2 - Dostawa opon, felg, dętek do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Gdańsku; 
Część nr 3 - Dostawa opon, felg, dętek do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Gliwicach; 
Część nr 4 - Dostawa opon, felg, dętek do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Krakowie; 
Część nr 5 - Dostawa opon, dętek, czujników do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Lublinie; 
Część nr 6 - Dostawa opon oraz felg do samochodów dla RZGW w Poznaniu;  
Część nr 7 - Dostawa opon oraz felg do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Rzeszowie;  
Część nr 8 - Dostawa opon, felg, dętek do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Szczecinie;  
Część nr 9 - Dostawa opon, felg do samochodów i innych pojazdów dla RZGW w Warszawie;  
Część nr 10 - Dostawa opon, felg, dętek do samochodów i innych pojazdów dla RZGW we Wrocławiu. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Branże CPV

 • 34351100-3 - Opony do pojazdów silnikowych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.08.2023 10:01:36
 • Anna Trzonek

 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 23.08.2023 13:57:44
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 28.08.2023 14:55:10
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIA NR 2 ORAZ ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 01.09.2023 10:05:14
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
 • 01.09.2023 13:53:52
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
 • 12.09.2023 14:51:48
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ALU-CAR GORZYCE KRZYSZTOF DROZD

Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry