Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie przetargu o sprzedaży surowca drzewnego Zarząd Zlewni w Łowiczu, teren Nadzoru Wodnego w Kutnie

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ZPT.5.561.15.2023.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  11.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie, pozyskanego kosztem PGW WP, znajdującego się w miejscu składowania (wskazanego w tabeli i załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Z chwilą wyboru najwyższej oferty nastąpi zawarcie umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia zgodnie z paragonem / fakturą VAT stanowiącą załącznik do umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika – załącznik nr 3.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno
 • 03413000-8 - Drewno opałowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry