Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.56.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl”, w podziale na 3 części:

Część 1: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu - wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych”

Część 2: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Lesko - wykonanie części robót budowlanych oraz elektrycznych”

Część 3: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Dynów - wykonanie części robót budowlanych oraz sanitarnych”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w pkt 7.3 SWZ 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45232460-4 - Roboty sanitarne
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry