Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja nabrzeża niskiego i wysokiego wraz z naprawami na terenie OH Gozdowice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Firlika 19
71-637 Szczecin
tel.502444186
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2711.176.2023.DD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  04.08.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji nabrzeża niskiego i wysokiego wraz z naprawami na terenie Obiektu Hydrotechnicznego Gozdowice. Szczegółowy zakres prac zawiera OPZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Potwierdzenie wykonania, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu robót remontowych budowli hydrotechnicznych (nabrzeża, pomosty, itp.) na wodach śródlądowych lub wewnętrznych wodach morskich, na łączną kwotę nie mniejszą niż 130 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

TAUCHER Ireneusz Grzeskowiak Prace Podwodne i Hydrotechniczne

Budziszyńska 10 /63
70-023 Szczecin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry