Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanierzeki Bełcząc w km 0+000-7+030

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2711.21.2023.DS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.08.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  11.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Utrzymanie rzeki Bełcząc w km 0+000-7+030”. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.09.2023 14:37:12
 • Andrzej Kryński

 • Zwiększenie budżetu postępowania
 • 05.09.2023 14:43:57
 • Andrzej Kryński

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • 13.09.2023 11:41:06
 • Andrzej Kryński

 • Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy
 • 13.09.2023 11:42:44
 • Andrzej Kryński

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry