Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont prawej osi toru przeprawy promowej Tor-u T w Toruniu na prawym brzegu rzeki Wisły w km 737+900

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326 18 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.43.2023.ZP.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.08.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pn. Remont prawej osi toru przeprawy promowej Tor-u T w Toruniu na prawym brzegu rzeki Wisły w km 737+900”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
 • Projektowane postanowienia umowy Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45247120-7 - Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Obsługi Nieruchomości BON Jarosław Jewiak

Odrodzenia 3 /13
87-100 Toruń

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry