Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawa oraz najem długoterminowy specjalistycznych jednostek pływających dla ZZ Koło”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.46.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej szt. nowej łodzi koszącej o napędzie mechanicznym (silnik o mocy 30-40 KM)  z przednim listwowym elementem koszącym „T” oraz zgarniarką, z daszkiem  chroniącym od słońca/deszczu operatorów podczas pracy wraz z nową przyczepą do transportu o parametrach przystosowanych do łodzi koszącej z wciągarką hydrauliczną.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa 1 łodzi koszących z silnikiem od 30 – 40 KM.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Branże CPV

 • 34223300-9 - Przyczepy
 • 34521000-5 - Łodzie specjalistyczne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry