Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia stacjonarne pt. Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROK.2711.6.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.08.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  23.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej z obszaru szkoleń: Zamówienia publiczne dla Departamentu Informatyki z podziałem na dwie części:

1. Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - szkolenie stacjonarne

2. Umowy w zamówieniach publicznych w obszarze IT – szkolenie stacjonarne

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej, przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego w pkt 2. OPZ. a) program powinien mieć formę konspektu z rozpisanymi tematami szkoleniowymi (punkty, podpunkty), metodami kształcenia, opisem i liczbą ćwiczeń praktycznych, studium przypadku oraz szacunkowym czasem trwania poszczególnych bloków tematycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

wymagania dotyczące Trenera prowadzącego szkolenie: wysokiej klasy specjalista z obszaru Prawa Zamówień Publicznych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu PZP (co najmniej 3 letnie), tj. np. Radca Prawny, Adwokat, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, praktyk w zakresie obsługi zamawiających lub wykonawców w obszarze prawa zamówień publicznych (co najmniej 3 letnie doświadczenie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazanych w formularzu ofertowym Trenera, poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy jest załącznikiem do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry