Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.59.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.08.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl”, w podziale na 2 części:

Część 1 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu miasta Przemyśla poprzez budowę: obwałowań, bulwarów, murów oporowych i zbiorników retencyjnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

Część 2 - „Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni potoku Stupnica, gmina Bircza, poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt 7.3. SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry