Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont pompy śmigłowej na pompowni Giełczyn

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Handlowa 6
15-399 Białystok
tel.532032717
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ZPI.2.2711.8.2023.KC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  08.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca po demontażu będzie weryfikował uszkodzenia pompy. Jeżeli weryfikacja dokonana przez Wykonawcę wykaże, że należy w pompie wymienić elementy ponad wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia to Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, powinien to uwzględnić i oszacować ryzyko ewentualnej naprawy w swojej ofercie cenowej. Przedmiotem umowy jest remont pompy. Wykonawca udziela 24- miesięcznej gwarancji na wyremontowany przedmiot umowy. Gwarancja obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym prac remontowych - pisemna 24-miesieczna gwarancja na wyremontowaną pompę.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.09.2023 22:46:24
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Szanowny Państwo,
  W OPZ w pkt. V 14 podana jest informacja o konieczności wymiany kompletnego sprzęgła palcowego . Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że w tym sprzęgle podczas remontu wymienia się zazwyczaj wkładki ( tuleje ) założone na tzw. palce sprzęgła .

  Podczas wymiany wykładziny wykonuję się ją nadmiarowo dopasowując do wcześniej obrobionego wirnika pompy . w OPZ podana jest tylko informacja o konieczności weryfikacji wyważenia wirnika hydraulicznego . Nie wspomniano o konieczności wcześniejszej obróbki wirnika .

  W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na podane poniżej pytania :
  1. Czy zapis podany w pkt. V 14 dotyczący wymiany sprzęgła został wprowadzony omyłkowo a faktycznie ma to być regeneracja sprzęgła ?
  2. Czy OPZ będzie uzupełniony o konieczność obróbki wirnika hydraulicznego pompy?

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w możliwie szybkim terminie . W przypadku gdy do przygotowania odpowiedzi potrzebujecie Państwo więcej czasu proszę o przełożenie terminu składania ofert .
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Białymstoku jako Zamawiający
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
  pn. Remont pompy śmigłowej na pompowni Giełczyn udziela odpowiedzi na zadane pytania dnia 04.09.2023r.

  1. Czy zapis podany w pkt. V 14 dotyczący wymiany sprzęgła został wprowadzony omyłkowo a faktycznie ma to być regeneracja sprzęgła ?
  Zamawiający podtrzymuje zasadność wymiany sprzęgła kompletnego co jest podyktowane stwierdzeniem drgań podczas pracy eksploatacyjnej.
  Zamawiający w OPZ w wykazie części jest ujęte w pozycji nr 14 , tzn: „Sprzęgło kompletne palcowe– 1 szt”.

  2. Czy OPZ będzie uzupełniony o konieczność obróbki wirnika hydraulicznego pompy?
  Zamawiający umieścił w OPZ zapis odpowiadający na pytanie: „Wykonawca po demontażu będzie weryfikował uszkodzenia pompy. Jeżeli weryfikacja dokonana przez Wykonawcę wykaże, że należy w pompie ponad wymienione w ww. pkt V. np. wymienić łożyska i dokonać wyważenia wału lub wymiany innych elementów nie przewidzianych w zamówieniu przez Zamawiającego to Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, powinien to uwzględnić i oszacować ryzyko ewentualnej naprawy w swojej ofercie cenowej.”
 • 05.09.2023 07:02:56
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Dzień dobry.
  Zwracam się z prośbą o odpowiedź do zakresu prac Pkt 5a: „Próba ruchowa i częściowy demontaż po próbie ( próba szczelności)” - Prosimy o doprecyzowanie.
  Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis dotyczy czynności wykonywanych przed naprawą oraz, że oczekuje od Wykonawcy, że przed przystąpieniem do naprawy i po wykonanej próbie szczelności zdemontuje pompę rozłączając zespół napędowy od urządzenia.
 • 05.09.2023 16:45:21
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Szanowny Państwo,
  W odpowiedzi udzielonej w dniu 5 września 2023 r informujecie, że podczas dotychczasowej eksploatacji były bardzo duże drgania pompy . Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że w przypadku omawianej pompy drgania podczas pracy pompy mogą być skutkiem uszkodzenia innych pompy a nie tylko i wyłącznie sprzęgła .

  W związku z tym, że w OPZ jest zamieszczony zapis - Wykonawca po demontaż pompy będzie weryfikował uszkodzenia pompy . Jeżeli weryfikacja dokonana przez Wykonawcę wykaże, że należy w pompie ponad wymienione w ww pkt. V np. wymienić łożyska i dokonać wyważenia wału lub wymiany innych elementów nie przewidzianych w zamówieniu przez Zamawiającego to Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym , powinien to uwzględnić i oszacować ryzyko ewentualnej naprawy w swojej ofercie cenowej – wnioskuję o usunięcie sprzęgła palcowego jako elementu do bezwzględnej wymiany na nowy i pozostawieniu decyzji o konieczności wymiany dla Wykonawcy na jego odpowiedzialność . Zgodnie z OPZ wykonawca będzie weryfikował wyważenie wszystkich elementów wirujących pompy i w przypadku gdy omawiane sprzęgło będzie wymagało wymiany i będzie to wynikało z wykonanych pomiarów to zostanie wymienione na nowe . W przypadku gdy z pomiarów będzie wynikało, że sprzęgło będzie mogło pozostać to zostaną w nim wymienione tylko elementy zużywające się na nowe . Zgodnie z OPZ w dokumentacji powykonawczej z pomiarów będzie protokoły .

  Proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma w możliwie szybkim terminie . W przypadku gdy do przygotowania odpowiedzi potrzebujecie Państwo więcej czasu proszę o przełożenie terminu składania ofert.
  Zamawiający podtrzymuje obligatoryjnie wymianę wszystkich części wymienionych w pkt V. OPZ na nowe. W przypadku innych części, nie wymienionych w pkt V. OPZ, to jeżeli weryfikacja dokonana przez Wykonawcę wykaże, że należy w pompie ponad wymienione w pkt V. np. wymienić łożyska i dokonać wyważenia wału lub wymiany innych elementów nie przewidzianych w zamówieniu przez Zamawiającego to Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, powinien to uwzględnić i oszacować ryzyko ewentualnej naprawy w swojej ofercie cenowej.
 • 06.09.2023 14:32:11
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Czy podczas remontu pozostawiamy smar stały i łożyska ślizgowe w dotychczasowym wykonaniu czy też dokonujemy wymiany łożysk na inne i rezygnujemy z stosowania smaru stałego?
  Remont jest działaniem powodującym jedynie przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego do jego poprzedniego stanu, w tym również prace polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji. Zadanie dotyczy remontu pompy śmigłowej w ramach którego Zamawiający wymaga wymiany wszystkich części wymienionych w pkt V. OPZ na nowe z zachowaniem pierwotnego stanu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza modernizacji tj. zastosowania rozwiązań zmieniających stan pierwotny środka trwałego, unowocześniających, zmieniających jego funkcje lub cechy.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.

Grzybowska 88/82
00-844 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry