Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż surowca drzewnego należącego do PGW WP Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Tczewie

Zarząd Zlewni w Tczewie

30 Stycznia 50
83-110 Tczew
tel.+48 572 342 623
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GD.ZUW.4.561.2.2023.MSz
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  05.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe różnych gatunków, pozyskane z wycinki w ramach prac
utrzymaniowych prowadzonych przez Zarząd Zlewni w Tczewie.

Część 1. Sprzedaż surowca drzewnego  magazynowanego na terenie Bazy w Wielkim Lubieniu
Część 2. Sprzedaż surowca drzewnego magazynowanego na terenie Bazy Flotylli Lodołamaczy w Przegalinie

Warunki realizacji umowy

Cena drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży, to nie mniej niż 9 994,72 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 72/100).  W podziale na części cena drewna przedstawia się następująco:

Część 1. Sprzedaż surowca drzewnego magazynowego na terenie Bazy w Wielkim Lubieniu - nie mniej niż 9 514,77 zł brutto.

Część 2. Sprzedaż surowca drzewnego magazynowanego na terenie Bazy Flotylli Lodołamaczy w Przegalinie  - nie mniej niż  479,95 zł brutto.

Komisja przetargowa wybierze oferenta/oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę na poszczególne zadania.

Informacje dodatkowe

Sprzedający zastrzega, że surowiec drzewny charakteryzuje się różnymi rozmiarami, a ze względu na jakość, sprzedawany jest z przeznaczeniem na cele opałowe. Szczegółowy opis surowca znajduje się w załącznikach
- zal_01a_wl_opis_surowca - Wielki Lubień
- zal_01b_prz_opis_surowca - Przegalina

Sprzedający nie wymaga wpłacenia wadium.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry