Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17479,Remont-istniejacych-umocnien-na-potoku-Swierczowka-w-km-2375-2400-w-m-Swierczow-.html
16.07.2024, 10:31

Remont istniejących umocnień na potoku Świerczówka w km 2+375 – 2+400 w m. Świerczów gm. Kolbuszowa

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  04.09.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Planuje się wykonanie następujących robót:

 

- Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 40·cm, szerokości 20·cm = 30 m

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

  do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t,  zakup ziemi przez wykonawcę wliczony   

  w koszt transportu = 70 m3

- Plantowanie skarp grunt kat. III = 50 m2

- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej = 50 m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na:  wykonaniu prac polegających na remoncie urządzeń wodnych/ubezpieczeniu cieków.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.