Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie odcinka rzeki Liśnicy w km 4+270-6+400 poprzez usuniecie zatorów i wywrotów drzew. gm. Białogard, pow. białogardzki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2711.205.2023.KSW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  07.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Rzeka Liśnica i międzywale rzeki wymagają pilnej konserwacji. Konieczność ta podyktowana jest tym bardziej, że jej udrożnienie poprawi znacznie warunki spływu wód powodziowych i zmniejszy zagrożenie powodziowe dla przyległych do rzeki użytków rolnych i samego miasta Białogard.

W ramach zamówienia przewidziane są następujące prace:

 • usunięcie zatorów z powalonych drzew w km 4+270 do 6+400 (most na szosie Białogard-Klępino).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HARPAGAN USŁUGI LEŚNE Marcin Koprowicz

Żytelkowo 35
78-200 Białogard

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry