Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont agregatów pompowych na terenie ZZ Koszalin, NW Kołobrzeg, NW Sławno

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2711.206.2023.KSW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.08.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  07.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmaówienia jest remont agregatów pompowch na pompowniach administrowanych przez Zarzad Zlewni w Koszalinie:

1. Nadzór Wodny w Kołobrzegu- remont agregatu pompowego nr 1 typu PSP-1 na stacji pomp Czerwona III oraz remont agregatu nr 1 typu PR 24 na stacji pomp Czerwona IV-V 

2. Nadzór Wodny w Sławnie- remont agregatu pompowego nr 2 typu 80 P17 na stacji pomp Moszczenica 


Szczególowy zakres zamówienia określony w przedmiare prac i kosztorysie nakładczym odpowiednim dla danej częsci zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • SZ.ZPU.2711.206.2023.KSW
 • Remont agregatów pompowych NW Kołobrzeg

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • SZ.ZPU.2711.206.2023.KSW
 • Remont agregatu pompowego NW Sławno

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry