Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont zapory bocznej Prut prawostronny”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.22 782 30 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  Rozeznanie rynku
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.08.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  05.09.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.: "Remont zapory bocznej Prut prawostronny", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami.

Informacje dodatkowe

Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy przesłać na załączonym formularzu w formie podpisanego skanu Formularza wyceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Branże CPV

 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
 • 71352000-0 - Usługi badania podłoża
 • 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry