Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662 Kielce
tel.413340098
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.452.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.08.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  07.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr KR.ROZ.2711.452.2023

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr KR.ROZ.2711.452.2023

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr KR.ROZ.2711.452.2023

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 6 - projekt umowy

Informacje dodatkowe

Wykonawca przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Branże CPV

 • 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH " TECHMONT" KRZYSZTOF JAWORSKI

Łazy 37
26-085 Miedziana Góra

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry