Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont agregatów w pompowniach NW Gryfice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 422 11 222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.17.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  11.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na remoncie agregatu pompowego zamontowanego w stacji pomp Włodarka1. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym Załącznik nr 11 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ i Przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym Załącznik nr 11 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.3 SWZ.

Warunki realizacji umowy

​​​​​​Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10  do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Elektromechaniczny i Chłodniczy Henryk Wiąz

Boh. Warszawy 32
72-200 Nowogard

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry