Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa kompleksowa- utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie- NW Miastko

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2711.207.2023.KSW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  08.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków  w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Szczegółowe określenie zakresu i ilości prac zawarte jest w przedmiarze prac i kosztorysie nakładczym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 79993000-1 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

USŁUGOWY ZAKŁAD MELIORACYJNY EUGENIUSZ BOBIK

Bytowska 46
77-132 Niezabyszewo

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry