Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa umocnień skarp rzeki Grabowa w km 0+000-14+600- zgodnie z decyzją nakazową ZWINB

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2711.214.2023.KSW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.09.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  11.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawa umocnień skarp poprzez wykonanie opasek palowo-kiszkowych w celu przywrócenia wałów przeciwpowodziowych do sprawności. Szczegółowe określenie zakresu i ilości prac zawarto w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

 Zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

BIG MACHINERY

MAŁY RUNIK 34A 34a
86-302 GRUDZIĄDZ

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry