Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
tel.(68) 452 76 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.266.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.09.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  11.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach umowy dla każdej z części postępowania zobowiązany jest do:

 • Dostarczenie oraz ustawienia czystych i zdezynfekowanych kabin sanitarnych w miejsca docelowe oraz po zakończeniu okres obowiązywania umowy, do usunięcia ich;
 • Wyposażenia kabin sanitarnych w niezbędne środki sanitarne i higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki zapachowo – dezynfekujące oraz środki neutralizujące zapach itp.) oraz środki utrzymania czystości gwarantujące zapewnienie wymaganych prawem właściwych warunków sanitarnych;
 • Nieprzerwanego zapewnienia dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno – higienicznych korzystania z toalet w okresie trwania umowy;
 • Zapewnienie serwisu eksploatacyjnego przenośnych kabin sanitarnych (co dwa tygodnie), polegającego na: wykonaniu doraźnych napraw i przywróceniu sprawności technicznej, opróżnianiu zbiorników kabin z fekaliów, myciu z odkażaniem, zalewaniu zbiornika na fekalie środkiem dezynfekująco – zapachowym, uzupełnianiu zbiorników na wodę do mycia rąk, zaopatrywaniu kabin w papier toaletowy, ręcznik toaletowy
  i inne niezbędne środki czystości oraz utrzymaniu czystości wewnątrz kabin;
 • Usuwania wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz ich wywozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii kabin;
 • Usuwaniu zgłaszanych awarii w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia;
 • Zgłaszania awarii i uszkodzeń urządzeń, których naprawa nie jest możliwa w okresie 48 godzin, do osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego;
 • Zapewnienie w terminie na żądanie Zamawiającego (gdy eksploatowana toaleta nie może być przywrócona do eksploatacji w terminie 48 godzin), toalety zastępczej i jej zainstalowanie  w miejsce toalety uszkodzonej;
 • Przestawienie kabiny w razie potrzeby w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od zlecenia;
 • Serwis eksploatacyjny będzie wykonywany 1 raz na dwa tygodnie, w dni robocze, miedzy godziną 8:00 a godziną 13:00;
 • Wykonawca wykona przedmiot umowy przez osoby posiadające odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;
 • Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz realizacji wszystkich z tym związanych obowiązków z uwzględnieniem przedmiotu umowy i warunków jej wykonania;
 • Serwis będzie wykonywany z użyciem samochodów nie cięższych niż 4,5 tony (ciężar całkowity z płynami). Dojazd w niektóre miejsca serwisu może być utrudniony (wąska droga, przejazd do miejsc docelowych drogami gruntowymi);
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 • Wykonawca zapewni nieprzerwalnie (pod względem zapewnienia czystości oraz właściwej ilości środków higieniczno – sanitarnych) funkcjonowanie kabin sanitarnych oraz częstotliwości obsługi;

Branże CPV

 • 45215500-2 - Toalety publiczne

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2711.266.2023
 • Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - Część 1: ZZ Zielona Góra

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2711.266.2023
 • Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - Część 2: ZZ Lwówek Śląski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2711.266.2023
 • Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - Część 3: ZZ Legnica

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry