Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana szandorów w podziale na części

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Tczewie

Zarząd Zlewni w Tczewie

30 Stycznia 50
83-110 Tczew
tel.+48 572 342 625
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.166.2023.ZZ.4
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.09.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  08.09.2023 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt. Wymiana szandorów w podziale na części:
Część 1 – „Wymiana szandorów jazu piętrzącego wody rzeki Mątawy w Miejscowości Borowy Młyn”
Część 2 - „Wymiana szandorów z oczyszczeniem bystrotoku Jaz Boczny na kanale Młyńskim w km 2+473”

Informacje dodatkowe

Część 1
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej na   cieku Mątawa przy jazie Borowy Młyn w km 54+350, znajdującym się na terenie Nadzoru Wodnego w Grudziądzu

Część 2
Zakresem przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót na jazie Bocznym z bystrotokiem w km 2+473 wału p. pow. (kanału 6+975) – wykonanie i montaż szandorów z oczyszczeniem bystrotoku – konstrukcji betonowej

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią Opisy Przedmiotu Zamówienia będące załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • GD.ROZ.2711.166.2023.ZZ.4 - cz.1
 • Część 1 – „Wymiana szandorów jazu piętrzącego wody rzeki Mątawy w Miejscowości Borowy Młyn”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GD.ROZ.2711.166.2023.ZZ.4 - cz.2
 • Część 2 - „Wymiana szandorów z oczyszczeniem bystrotoku Jaz Boczny na kanale Młyńskim w km 2+473”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry