Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17622,KURS-NA-PILOTA-BSP-ORAZ-KURSY-Z-OBROBKI-DANYCH-POZYSKIWANYCH-Z-MISJI-LOTNICZYCH-.html
21.06.2024, 02:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KURS NA PILOTA BSP ORAZ KURSY Z OBRÓBKI DANYCH POZYSKIWANYCH Z MISJI LOTNICZYCH PRZY UŻYCIU BSP 7 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.75.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2023 12:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu pn.: ,, „KURS NA PILOTA BSP  ORAZ KURSY Z OBRÓBKI DANYCH POZYSKIWANYCH Z MISJI LOTNICZYCH PRZY UŻYCIU BSP 7 części””.

Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do niniejszej SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 8 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.09.2023 09:59:12
 • Zbigniew Ziółkowski

 • Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 • 13.09.2023 10:05:46
 • Zbigniew Ziółkowski

 • Zamawiający informuje, że zmienił daty składania oferty, termin otwarcia oferty oraz termin związania oferta i godziny.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.