Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawy na stacjach pomp na terenie działania ZZ w Stargardzie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 422 11 222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.19.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z działaniami naprawczymi na stacjach pomp „Brzeziny” oraz „Stepnica III”, które mają być wykonane zgodnie z załączonymi przedmiarami prac i kosztorysami nakładczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ i Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem Załącznik nr 11 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.3 SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Gradient Jacek Garbart

Piasek 30A
74-520 Cedynia

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry