Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont prawego zjazdu osi przeprawowej na rzece Wiśle w km 837+430 na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Tczewie

Zarząd Zlewni w Tczewie

30 Stycznia 50
83-110 Tczew
tel.+48 572 342 625
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.174.2023.ZZ.4
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  15.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Celem zadania jest przywrócenie parametrów klasy II śródlądowej drogi wodnej dla zjazdu osi przeprawowej, usytuowanej w miejscowości Grudziądz, na prawym brzegu rz. Wisły w km 837+430, gmina m. Grudziądz, powiat grudziądzki, woj. Kujawsko-pomorskie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Proszę w temacie maila podawać numer sprawy „GD.ROZ.2711.174.2023.ZZ.4”
Osoby wskazane do kontaktu: 

Pan Grzegorz Brzozowski
tel. 572 342 625
e-mail: grzegorz.brzozowski@wody.gov.pl

Pan Mateusz Wróblewski
tel. 513 054 973
e-mail: mateusz.wroblewski@wody.gov.pl

Kryteria wyboru ofert: 
cena oferty brutto [C]– waga 60 %
okres gwarancji i rękojmi [O]– waga 40 %

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Marek Lewna

Osiedle Bernardyno 10
83-307 Somonino

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry