Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty remontowo - rozbiórkowe na cieku Mierewiński Potok w m. Mierzwin oraz na cieku Bobrzyca w m. Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.+48757824602
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.169.2023r.
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  15.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw w km 0+370 – 0+390 oraz w km 0+450 – 0+460 cieku Mierewiński Potok w m. Mierzwin, gm. Bolesławiec oraz w km 1+650 - 1+700 cieku Bobrzyca w m. Dabrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec, powiat bolesławiecki, woj. dolnośląskie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry