Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Brzeźnica na terenie gminy Markusy w km 0+431-0+631

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
tel.55 232 44 65
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.178.2023.ZZ.2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.09.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  19.09.2023 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

 • wykop kinety w wale w km 0,431-0,631 (szer. 0,8 m;  gł. 2,0 m; 200 mb) (320 m3),
 •  wykop i dowóz gruntu na naprawę  walu z odl. 25 km(320m3),
 • roboty przygotowawcze  w obrębie przecieku wału (38,4 r-g; 19,2 m-g),
 • przerzut i wbudowanie gruntu dowiezionego z zagęszczeniem udarowym (640 m3),
 • plantowanie i obsiew skarp i korony (1400 m2)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na naprawie  wałów przeciwpowodziowych

-jedną osobę, która będzie nadzorowała wykonywanie robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Szczegółowy zakres znajduje się w zapytaniu ofertowym

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WODNIK Stanisław Barszcz

Jeziernik 39
82-112 Jeziernik

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry