Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17676,Remont-rurociagow-fi-1000-odprowadzajacych-wode-z-pompowni-P3-Bis-w-m-Pietrzykow.html
13.07.2024, 17:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62843354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.128.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis
w m. Pietrzykowice, gm. Łodygowice. Obecnie w pompowni jest 6 zespołów pompowych pracujących na dwóch rurociągach wykonanych z rur polietylenowych HDPE.

Remont obejmuje wymianę uszkodzonych fragmentów rurociągów, w rejonie pompowni oraz skrzyni zrzutowej, zlokalizowanej w czaszy zbiornika Tresna.

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ

- Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ

- Wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zalącznikiem nr 1 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45247112-8 - Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.