Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17693,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-na-Zbiorniku-Wodnym-i-Elektrowni-Wodnej-w-Klimkow.html
2024-02-24, 07:50

Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym i Elektrowni Wodnej w Klimkówce

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+4813446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.69.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest „Wykonanie  robót  utrzymaniowych  na Zbiorniku
Wodnym i Elektrowni Wodnej w Klimkówce” w podziale na 3 części:
Część 1: Remont bariery ochronnej na zaporze Klimkówka,
Część 2: Remont filtrów wodnych łożyska turbiny- EW w Klimkówce,
Część 3: Remont instalacji wodociągowej wody pitnej- EW w Klimkówce.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na wykonaniu prac remontowych na obiektach hydrotechnicznych.

Branże CPV

 • 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Krzysztof Przywara Usługi Instalacyjne Karpatia

Okulickiego 4 /3
38-300 Gorlice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.