Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na obiektach NW Kraków – Etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.127.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  10.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.10.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Kraków - Etap II.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część 1: Naprawa uszkodzeń oraz udrożnienie koryta rzeki Wilga w km 1+350-2+150, 8+100-9+350, m. Kraków, gm. Kraków ;

Część 2: Naprawa uszkodzeń i udrożnienie potoku Rudnik (Dobranowicki) w km
0+000-8+468, m. Rudno Dolne, Rudno Górne, gm. Nowe Brzesko,
Igołomia-Wawrzeńczyce;

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z rozdziałem 7 SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4a – 4b do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.10.2023 13:35:14
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 11.10.2023 14:53:48
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o unieważnieniu postępowania -Część 2
 • 16.10.2023 10:23:50
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala

Mikluszowice 219
32-708 Dziewin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry