Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regeneracja uszkodzonych elementów układu napędowego nastawnego zgodnie z wymogami technicznymi, wymiana uszczelnień wału śrubowego oraz montaż kompletnego systemu napędowego na lodołamaczu liniowym OCELOT, a także wykonanie prób działania i zdanie jednostki Zamawiającemu do eksploatacji

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.27.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2023 18:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest regeneracja uszkodzonych części śruby nastawnej wraz z montażem na lodołamaczu OCELOT. W zakresie zamówienia jest usunięcie uszkodzenia śruby nastawnej układu napędowego,  stwierdzonego w listopadzie 2022r. podczas przeglądu podwodnej części kadłuba w stoczni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiący załacznik nr 10 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 34913600-6 - Śruby napędowe do statków
 • 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
 • 63726610-3 - Usługi wodowania statków

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Marco Service Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry