Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Montaż systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu i zapisu obrazu w NW Kościan: Pompownie Separowo, Wonieść, Drzeczkowo i Wojnowice”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618508400
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  PO.ZOO.4.2711.42.2023.KL
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.10.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  31.10.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 1 OPZ

Warunki realizacji umowy

Zał. nr 2 Umowa 

Branże CPV

 • 34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania
 • 51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
 • 51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.11.2023 08:32:45
 • Sebastian Kończak

 • Poznań, dnia 03.11.2023 r.


  PO.ZOO.4.2711.42.2023.KL


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu i zapisu obrazu w NW Kościan - Pompownie Separowo, Wonieść, Drzeczkowo i Wojnowice” przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. INEL Paweł Dukiewicz, ul. Majkowska 11, 62-800 Kalisz, NIP 6191933236 z ceną ofertową 62581,66 zł brutto.

  Uzasadnienie: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą spośród złożonych ofert przy kryterium wyboru ofert: najniższa cena całości zamówienia– 100%.
  W terminie składania ofert, tj. do dnia 31.10.2023 do godziny 11:00 wpłynęły poniższe oferty:

  Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty brutto
  (zł)
  1 Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan, NIP 7770004397 63120,30
  2 P.P.H.U. INEL Paweł Dukiewicz Ul. Majkowska 11, 62-800 Kalisz, NIP 6191933236 62581,66
  3 Zabezpieczobiekt.pl Filip Lenczewski Ul. Altanka 34G, 96-500 Altanka, NIP 8371823504 Nie podano
  4 Cerber Alarmy Arkadiusz Ciesielski Os. Wieniawa 56/6, 64-100 Leszno, NIP 6971304237 98346,62

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry