Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawa kosiarek w tym samojezdnych, zdalnie sterowanych, spalinowych, elektrycznych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.55.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.10.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  06.11.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.11.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarek w tym samojezdnych, zdalnie sterowanych, spalinowych, elektrycznych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część nr 1 – Zarząd Zlewni w Sieradzu,

Część nr 2 – Zarząd Zlewni w Sieradzu,

Część nr 3– Zarząd Zlewni w Poznaniu,

Część nr 4 – Zarząd Zlewni w Kole,

 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  do miejsc wskazanych poniżej:

 

Część nr 1 - ZZ w Sieradzu: Skęczniew 57, 62-730 Dobra

Część nr 2 - ZZ w Sieradzu: Skęczniew 57, 62-730 Dobra

Część nr 3– ZZ w Poznaniu: Poznań, ul. Czapla 4, 61-623 Poznań

Część nr 4–ZZ w Kole: Ślesin, ul. Nowy Rynek 7A, 62-561 Ślesin

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia i jego załączniki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
 • 16310000-1 - Kosiarki
 • 16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry