Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Awaryjne zabezpieczenie zapory czołowej Zbiornika Wonieść.

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Negocjacje z wykonawcą
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.04.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.02.2024 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  23.02.2024 13:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  23.02.2024 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

1.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia zapory czołowej Zbiornika Wonieść skarpy odpowietrznej poprzez jej dociążenie warstwą piasku na obszarze działania Zarządu Zlewni w Poznaniu, NW Kościan.

2.            W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej z płyt betonowych (płyty po stronie wykonawcy) 3 m x 1,5 m x 0,15 m na długości 250 m wraz z odkrzaczeniem i wykonaniem podsypki celem dojazdu do miejsca umocnienia zapory. 

Umocnienie skarpy zapory czołowej poprzez jej dociążenie będzie wykonane z piasku w ilości 750 m 3 wraz z transportem warstwą o grubości 1 m i szerokości 3 m  na długości 250 m.

3.            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i opisem przedmiotu zamówienia. Należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony zabezpieczające przed niebezpieczeństwem dla osób i mienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy

Informacje dodatkowe

Poztępowanie na podstawie art. 305 pkt 1,  w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry