Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.22 782 30 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  Rozeznanie rynku
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.02.2024 17:00
 • Termin złożenia oferty
  01.03.2024 18:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami

Informacje dodatkowe

Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy przesłać na załączonym formularzu w formie podpisanego skanu Formularza wyceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry