Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej” realizowanego w ramach zadania: „Realizacja dokumentacji na podstawie opracowanej w 2022 r. Koncepcji techniczno-kosztowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej. Wariant II

Konsultacje rynkowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza kosztorysów
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.3.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.03.2024 12:15
 • Termin składania kosztorysu
  09.04.2024 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

związanych z przeprowadzeniem rozeznania rynku oraz związane z przygotowaniem do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.  „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej” realizowanego w ramach zadania: „Realizacja dokumentacji na podstawie opracowanej w 2022 r. Koncepcji techniczno-kosztowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej. Wariant II”.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt IV Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Warunki realizacji umowy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we WKR i spełniające wymagania określone w ogłoszeniu składają swoje zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenia do udziału we WKR” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zgłoszenie należy podpisać podpisem elektronicznym.
 3. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Zgłoszenia należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adres: https://przetargi.wody.gov.pl/
 5. Termin składania zgłoszeń: do 9 kwietnia 2024 r.

 

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry