Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont wału przeciwpowodziowego rz. Wisły Buraków-Sady na odcinku od km 3+500 do km 14+720 - dokumentacja projektowa”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.221123877
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  W.ROZ.2710.18.2024/ZZW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2024 15:00
 • Termin składania ofert
  22.04.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.04.2024 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Branże CPV

 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map
 • 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.04.2024 09:24:28
 • Zofia Żbikowska

 • Zmienione terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
 • 18.04.2024 11:54:32
 • Zofia Żbikowska

 • INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia została podana w pkt 4.8 SWZ i wynosi: 233 085,00 zł brutto, w tym:
  a) dla zamówienia podstawowego: 194 955,00 zł brutto,
  b) dla zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji: 38 130,00 zł brutto.
 • 22.04.2024 13:53:35
 • Zofia Żbikowska

 • Zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
 • 21.05.2024 14:32:59
 • Zofia Żbikowska

 • Zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont wału przeciwpowodziowego rz. Wisły Buraków-Sady na odcinku od km 3+500 do km 14+720 - dokumentacja projektowa”

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry