Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont jazu na rz. Jeziorka w km 33+518 w m. Zawodne

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.221123877
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  W.ROZ.2710.19.2024/ZZW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.05.2024 12:00
 • Termin składania ofert
  12.06.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.06.2024 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych konstrukcji jazu oraz prac w korycie rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie budowli zlokalizowanej na rzece Jeziorce w miejscowości Zawodne, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu, wymagań i warunków wykonania zamówienia są zawarte w SWZ i załącznikach do SWZ, w szczególności w dokumentacji (Załącznik nr 9 do SWZ) i wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry