Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych

Konsultacje rynkowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.503024441
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza kosztorysów
 • Numer postępowania
  ST.ZPI.281.4.1.2024.DS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.05.2024 10:00
 • Termin składania kosztorysu
  16.05.2024 23:55
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

       Celem inwestycji jest  poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Iny, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów technicznych w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Wymagana klasa budowli hydrotechnicznych –III.

Zadanie obejmuje :

Zadanie 1 –  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard, obejmujące swoim zakresem:

 1. Przebudowę istniejącego lewostronnego wału rzeki Iny w obrębie przepustu wałowego od km 58+100-58+170
 2. Przebudowę istniejącego wału prawobrzeżnego od km 58+258-58+818 rzeki Iny;
 3. Zabezpieczenie  prawego brzegu rzeki Iny  od km 58+818 - 59+098  w  formie ścianki  szczelnej

 wraz z elementami towarzyszącymi;

 1. Zabezpieczenie prawego  brzegu rzeki Iny od km  59+098 – 59+313  w  formie ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi;
 2. Przebudowa istniejącego lewostronnego wału rzeki Iny w km 57+823-57+843;
 3.       Budowa  pompowni  melioracyjnej  odprowadzającej  wody  do rzeki Iny  w  km  59+033  wraz  

z betonowym wlotem i wylotem.

Lokalizacja zadania- miasto Stargard.
W ramach ww. zadania inwestycyjnego roboty budowlane realizowane  są w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przez Wykonawcę:

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry