Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r219,Przeglad-stanu-technicznego-przewodow-kominowych-znajdujacych-sie-w-budynkach-RZ.html
2021-08-03, 00:11

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych znajdujących się w budynkach RZGW w Szczecinie

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48 91 441 12 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROO.2811.121.2020.AZ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.06.2020 18:00
 • Termin złożenia oferty
  26.06.2020 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd roczny polegający na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych znajdujących się w budynkach siedziby głównej (Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A) i jednostek terenowych (obiektach hydrotechnicznych znajdujących się w Podjuchach, Widuchowej oraz Gozdowicach) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwanych dalej „budynkami”, w ramach kontroli okresowej obiektów budowlanych, o której mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w szczególności w zakresie:

 1. badania drożności przewodów kominowych,
 2. badania prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych w tym: liczbę i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, gdy są tam paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
 3. badania prawidłowości ciągu kominowego,
 4. badania stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, poprawności wylotów przewodów,
 5. badania prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów, itp., ław kominiarskich,
 6. badania szczelności przewodów kominowych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Posiadanie koncesji

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie ustanawia

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (wzorem Umowy)

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie wskazanym w punkcie 13 a) niniejszego zapytania oraz ofert.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia na stronie internetowej, na której opublikowane jest niniejsze postępowanie.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

 

Branże CPV

 • 90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.06.2020 12:14:05
 • Justyna Kotowicz

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Mistrz Kominiarski Modernizacja Kominów Leszek Falarz

Jadwigi Jędrzejowskiej 6
43-100 Tychy

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.