Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej na potrzeby realizacji Projektu pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, dla zadania pn.: Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.503 024 441
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPI.2811.212.2020.JS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.10.2020 12:00
 • Termin złożenia oferty
  21.10.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postepowania jest wykonanie oraz montaż  tablicy informacyjnej Etap I (200 cm x 300 cm) oraz demontaż tablicy informacyjnej, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej Etap II (150 cm x 200 cm) wraz z konstrukcją stalową oraz dwomasłupkami mocującymi pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Przedmiot Umowy należy sporządzić według wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki i spójności” określające wzory tablic. 

Tablice zlokalizowane będą na terenie realizacji zadania pn.: Odbudowa prawego wałuprzeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskimw km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym, zlokalizowanego na terenie Gmina Stepnica. Powyższy teren, na którym umieszczone będą tablice stanowi własność Skarbu Państwa w stosunku do którego Zamawiający PGW WP wykonuje uprawnienia właścicielskie. 

Mapka lokalizacyjna umiejscowienia Tablic stanowi Załącznik nr 4 do  Umowy, z takim zastrzeżeniem , że Zamawiający wskaże dokładną lokalizację po podpisaniu Umowy.  Zamawiający oczekuje, aby tablice były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny co najmniej  w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu ( tablica pamiątkowa).

Parametry techniczne tablic:

1. Tablica informacyjna: ilość: 1 szt.; wymiary: 200 cm (wysokość) x 300 cm (szerokość) x 0,5–10,0 mm (grubość materiału); materiał: np. materiał kompozytowy,  blacha aluminiowa lub blacha stalowa zabezpieczona przeciwkorozyjnie (np. ocynkowana) - materiał tablicy przymocowany do stelaża o odpowiedniej sztywności; kolor tła: biały; rama: stalowa rura ocynkowana fi 60-100 mm, trwale i bezpiecznie umocowana w gruncie (dopuszcza się użycie innego materiału, pozwalającego na trwałe i bezpieczne zainstalowanie tablicy w gruncie), dolna krawędź tablicy umieszczona nie niżej niż 140 cm nad gruntem; nadruk: solwentowy wielokolorowy, zapewniający trwałość nadruku, zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy, jednostronny.

2. Tablica pamiątkowa: ilość: 1 szt.; wymiary: 150 cm (wysokość) x 200 cm (szerokość) x 0,5–10,0 mm (grubość materiału); materiał: np. materiał kompozytowy,  blacha aluminiowa lub blacha stalowa zabezpieczona przeciwkorozyjnie (np. ocynkowana)  - materiał tablicy przymocowany do stelaża o odpowiedniej sztywności; kolor tła: biały; rama: stalowa rura ocynkowana fi 60-100 mm, trwale i bezpiecznie umocowana w gruncie (dopuszcza się użycie innego materiału, pozwalającego na trwałe i bezpieczne zainstalowanie tablicy w gruncie), dolna krawędź tablicy umieszczona nie niżej niż 140 cm nad gruntem; nadruk: solwentowy wielokolorowy, zapewniający trwałość nadruku, zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy, jednostronny.

Treść nadruku na tablicach: Znak (logo)  Fundusze Europejskie, które stanowią łącznie: znak graficzny (sygnet) oraz graficzna forma nazwy Fundusze Europejskie  (logotyp) z nazwą Program Regionalny; Barwy RP; Znak Unia Europejska, który stanowi łącznie: - graficzna forma nazwy Unia  Europejska (logotyp) z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz - znak graficzny (sygnet); Tytuł Projektu: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia:

data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

- data zakończenia:

Etap I- wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania Umowy.

Etap II- demontaż tablicy informacyjnej, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej, w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.:  Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 12.03.2021r.

Branże CPV

 • 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

3 R Agencja rekl.mark Sylwiusz Grus

Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry