Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2826,Pilne-prace-utrzymaniowe-na-walach-przeciwpowodziowych-naprawy-szkod-wyrzadzonyc.html
2022-07-03, 07:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Pilne prace utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych (naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.91 577 09 66, wew. 4
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2811.243.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.10.2020 16:00
 • Termin złożenia oferty
  26.10.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w wałach przeciwpowodziowych zlokalizowanych na obszarze Zarządu Zlewni w Stargardzie – Nadzór Wodny w Goleniowie.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

 • usunięciu drzew powalonych powodujących rozmywanie i zrywanie skarpy odwodnej i korpusu wału,
 • wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i korpusu wału,
 • podgarnięcie łyżką koparki ziemi rozbuchtowanej przez dziki, skarpy odwodnej i odpowietrznej wału,
 • mechaniczne usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia przekopów i nor bobra,
 • zakup i dowóz piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpach i korpusie wału,
 • wbudowaniu w miejscach uszkodzeń ziemi i piasku z plantowaniem oraz z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi,
 • wykonanie materacy gabionowych z wypełnieniem kamieniem hydrotechnicznym,
 • zakup i montaż klapy samoczynnej na wylocie przewodu rurowego przepustu wałowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączone przedmiary oraz zapytanie ofertowe.

 

Informacje dodatkowe

Przedmiot umowy należy wykonać i zgłosić Zamawiającemu do odbioru w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.