Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Chojna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48 91 441 12 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.23.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2020 13:00
 • Termin składania ofert
  29.07.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.07.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (prac) związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie, poprzez wykonanie koszenia pielęgnacyjnego wałów przeciwpowodziowych. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres prac oraz czynności składających się na przedmiot zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami do Opisu do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 15 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

TRANSPORT CIĘŻAROWY I ROBOTY ZIEMNE ŁADAK PIOTR

KOŁBASKOWO 8
72-001 KOŁBASKOWO

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry