Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

wykonanie VI-ej części zamówienia pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych i opinii na potrzeby zadań inwestycyjnych RZGW Rzeszów”

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 853 74 41
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.32.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.10.2020 13:00
 • Termin złożenia oferty
  02.11.2020 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie VI-ej części zamówienia pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych i opinii na potrzeby zadań inwestycyjnych RZGW Rzeszów” polegającego na opracowaniu operatów szacunkowych dla 2 działek ewidencyjnych oznaczonych jako: - działka 2329/1 o pow. 0,0546 ha położona w gminie Wielkie Oczy, obręb Łukawiec, która stała się niezbędna na potrzeby realizacji inwestycji pn: „Regulacja potoku Łukawiec w miejscowości Łukawiec, gm. wielkie Oczy” oraz -działka 757/3 o pow. 0,0216 ha położona w Racławówce, gm. Boguchwała, która stała się niezbędna na potrzeby realizacji inwestycji pn: „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+600 – 6+830 na długości 4,19 km w miejscowościach: Zwięczyca – Racławówka, gm. Boguchwała woj. podkarpackie”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca do realizacji zamówienia ma obowiązek skierować przynajmniej 1 osobę, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020.65 z późn. zm.)

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU - zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
 

Branże CPV

 • 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry