Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3377,Ogloszenie-o-drugim-pisemnym-przetargu-na-sprzedaz-surowca-drzewnego-pozyskanego.html
2021-06-22, 06:07

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGW Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie, administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.

Zbycie mienia - Przetarg

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 15 8428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.560.7.1m.2020.ST
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2020 12:00
 • Termin złożenia oferty
  17.11.2020 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie, pozyskanego kosztem PGW WP, znajdującego się w miejscu składowania.

Surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży jest podzielony na trzy stosy, w trzech lokalizacjach:

Stos I: podlega sprzedaży wyłącznie w całości, o następującej specyfikacji:

gatunek: olcha, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 30,187 mp,

gatunek: wierzba, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 2,00 mp,

gatunek: jesion, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 11,428 mp,

gatunek: drzewo małowymiarowe, klasyfikacja: M, szacunkowa ilość: 17,675 mp.

Stos II: podlega sprzedaży wyłącznie w całości, o następującej specyfikacji:

gatunek: wierzba, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 13,7522 mp,

gatunek: jesion, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 2,8336 mp,

gatunek: olcha, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 10,4104 mp.

Stos III: podlega sprzedaży wyłącznie w całości, o następującej specyfikacji:

gatunek: wierzba, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 7,161 mp.

gatunek: olcha, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 15,2152 mp.

gatunek: topola, klasyfikacja: S4 (opał), szacunkowa ilość: 2,5256 mp.

Informacje dodatkowe

 1. Ofertę pisemną należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Nadzoru Wodnego w Biłgoraju, ul. Konopnickiej 7, 23-400 Biłgoraj lub Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski, – w terminie do dnia 17.11.2020 r. do godz. 900.
 2. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17 – 17.11.2020 r. o godz. 1400

Branże CPV

 • 03413000-8 - Drewno opałowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).