Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3460,Remont-jazu-na-rzece-Jodlowka-w-km-1468-w-ramach-zadania-Roboty-remontowe-na-obi.html
2021-09-28, 14:40

Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468” w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 15 8428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.2810.15m.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.11.2020 15:00
 • Termin złożenia oferty
  12.11.2020 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

 • Oczyszczanie płyty dennej jazu w km 1+468 na łącznej długości 24m z zanieczyszczeń –23,63 m3
 • Zbrojenie konstrukcji betonowych płyt fundamentowych, stopy, filary, ściany pionowe oraz pochyłe, przyczółki jazu, mury oporowe, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie Fi 10-14 mm – 100,00 kg
 • Budowle betonowe o objętości do 1.0m3 - wykonanie filarów betonowych pod mechanizm wyciągowy jazu – 0,96 m3
 • Wbijanie ścianek szczelnych stalowych, zabezpieczenie korpusu jazu przed przesiąkami – 60,00 m2
 • Spawanie oraz malowanie elementów stalowych wraz z czyszczeniem i zakupem materiałów - usprawnienie mechanizmu wyciągowego oraz estetyka wizualna  - 1 szt.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie wymagane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymagań

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie wymagane

Warunki realizacji umowy

zgodnie z załączonym wzorem umowy

Informacje dodatkowe

 • Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem 24 m-cy licząc od odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • Miejsce i termin złożenia ofert: 12.11.2020r. do godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę
 • Miejsce i termin otwarcia ofert: 12.11.2020 o godz. 12:00 otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.